ΑΣΕΠ: Δημόσια κλήρωση ισοβαθμούντων ΠΕ 8Κ/2021

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ θα προβεί, στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15, του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6Α), όπως ισχύει, μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδ. θέσης 409 για τις σειρές κατάταξης 68-69, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2021.

Η δημόσια κλήρωση για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους του ανωτέρω κλάδου θα διενεργηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο κατάστημα του ΑΣΕΠ. Λόγω των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση σε απευθείας μετάδοση από την πλατφόρμα epresence.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ