ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι βεβαιώσεις για την Ειδική Εμπειρία της 7Κ/2022

ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 52167/14-09-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Ειδική εμπειρία υποψηφίων προκήρυξης 7Κ/2022 του ΑΣΕΠ σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας καθώς και τέσσερα (4) Πρότυπα Βεβαίωσης Ειδικής Εμπειρίας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο:

Δείτε εδώ τα Πρότυπα Βεβαίωσης Ειδικής Εμπειρίας:

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η΄ ΕΚΑΒ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ Η΄ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κ.Α.Α)

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις σχετικά με τα κατωτέρω πρότυπα βεβαιώσεων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες.