ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα 10Κ/2021 ΕΥΑΘ ΑΕ

Σήμερα 03 Οκτωβρίου 2022, αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο πίνακας προσληπτέων  της Προκήρυξης 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, έντεκα (11) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ).

Δείτε εδώ τον πίνακα προσληπτέων:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ 10Κ/2021

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/