ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Νέα πρόσκληση για 634 θέσεις στην Υγεία

ΑΣΕΠ

Ποιοι καλούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά στην προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ για 634 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Δείτε εδώ https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.060905&_afrLoop=116095168188352780&_adf.ctrl-state=viwwh0lmx_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.060905%26_afrLoop%3D116095168188352780%26_adf.ctrl-state%3Dviwwh0lmx_42