Ανακοίνωση: προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Vacancy Notice for Senior Procurement Officer (AD8), RCT-2022-00073