ΑΣΕΠ: 3Κ,4Κ,5Κ 525 προσλήψεις σε Παιδεία, ΕΛ.ΣΤΑΤ και υπ. Πολιτισμού

Στο ΑΣΕΠ οι τρεις προκηρύξεις για 525 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο, οι οποίες θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων, η οποία θα κριθεί βάσει μίας σειράς ακαδημαϊκών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.