ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Οδηγίες για την προκήρυξη των 822 ατόμων στην ΑΑΔΕ

Το ΑΣΕΠ ανάρτησε οδηγίες, σχετικά με τους υποψήφιους/ιες του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις για τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων και των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την Ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού, θα διαγωνισθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών στο Μεταξουργείο (Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, τηλ. 210-5221158, fax 210-5203905), ανεξαρτήτως της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία δήλωσαν προτίμηση εξέτασης. Ειδικά για τους υποψηφίους/ες με κινητικές δυσκολίες η είσοδος θα πραγματοποιηθεί από την οδό Γιατράκου.

Οι υποψήφιοι/ιες, των οποίων οι αιτήσεις για την παραπάνω ειδική εξέταση δεν έγιναν δεκτές, θα λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό μαζί με τους/τις λοιπούς/ές υποψηφίους/ίες, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα και τον πίνακα των εξεταστικών κέντρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ιες (δεκτοί/ές και μη) έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά. Εάν κάποιος/α από τους/τις υποψηφίους/ίες της παραπάνω κατηγορίας δεν έχει λάβει σχετική ειδοποίηση, παρακαλείται να απευθυνθεί στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319239)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιες/ιοι οφείλουν να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης.

ΠΗΓΗ: ΑΣΕΠ