ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Εξεταστικά κέντρα γραπτού διαγωνισμού ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ και η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (ΚΕΔ), ανακοίνωσε ότι για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στον γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2022, για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού στην  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 και έχουν δυσχέρεια πρόσβασης στα Εξεταστικά Κέντρα λόγω κινητικών προβλημάτων, υπάρχει πρόβλεψη να εξετασθούν σε Εξεταστικά Κέντρα που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή.

Για τον σκοπό αυτόν, οι ως άνω υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΑΣΕΠ στο τηλ. 2131319470 (8:00 – 15:00). Ειδικά για τις ημέρες του διαγωνισμού το ωράριο του τηλεφωνικού κέντρου θα είναι διευρυμένο.