ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πρακτική Δοκιμασία

Το ΑΣΕΠ, ανακοινώνει, ότι την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 11Κ/2021 Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση δύο (2) θέσεων του κλάδου ΤΕ Γραφιστών στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες για τις υποψήφιες.

Οι υποψήφιες, οι οποίες καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία, περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και επιπροσθέτως θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και sms.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319437, 213-1319317, e.gialia@asep.gra.roussea@asep.gr).