ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Πρακτική δοκιμασία

ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ, ανακοινώνει. ότι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη στην προκήρυξη 11Κ/2021 Ειδική Πρακτική Δοκιμασία για την πλήρωση έξι (6) θέσεων του κλάδου ΔΕ Πιεστών-Λιθογράφων/Λιθογράφων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα και τις σχετικές οδηγίες για τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται να λάβουν μέρος στην Ειδική Πρακτική Δοκιμασία, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/ και sms.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319214, 213-1319317, e.stergianni@asep.gr, a.roussea@asep.gr).