Αποτελέσματα θέσης ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δήμου Αλεξάνδρειας

Αποτελέσματα θέσης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Ανακοινώθηκε ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) Δήμου Αλεξάνδρειας, διάρκειας 8 μηνών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα