Δήμο Καλαμαριάς: 35 θέσεις

Ο Δήμος Καλαμαριάς, προσλαμβάνει 35 άτομα ως εποχικό προσωπικό χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Οι θέσεις που ζητούνται είναι:
Πέντε (5) ΠΕ Νηπιαγωγών
Τρεις (3) ΠΕ Εικαστικών/ΠΕ Καλών Τεχνών
Δύο (2) ΠΕ Θεατρολόγων
Έντεκα (11) ΠΕ Δασκάλων
Τρεις (3) ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Δύο (2) ΠΕ Ειδικής Αγωγής
Τρεις (3) ΥΕ Φυλάκων
Έξι (6) ΥΕ Καθαριστών/τριών
Έναρξη αιτήσεων: 21/06/2022
Λήξη αιτήσεων: 30/06/2022