ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Πρόσληψη Παιδοψυχίατρου

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας στη Σπάρτη, η οποία χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Κινητή Μονάδα προσφέρει παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους, διευρύνοντας το πεδίο δραστηριοποίησης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.

Για την στελέχωση της πολυκλαδικής οµάδας η Διοίκηση της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν τα βιογραφικά τους για την κάτωθι θέση εργασίας:

Ένας (1) Παιδοψυχίατρος

Η ειδικότητα του Παιδοψυχίατρου αφορά εξαρτηµένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

Για τη θέση του Παιδοψυχίατρου

i. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής µε ειδικότητα Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ii. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος

iii. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην άσκηση της συγκεκριµένης ειδικότητας

iv. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

v. Πιστοποίηση για ηλεκτρονική συνταγογράφιση

vi. Γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο πιστοποιητικό)

vii. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)

viii. Θα συνεκτιµηθούν συστατικές επιστολές από προηγούµενους εργοδότες

ix. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείµενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, συλλογικό πνεύµα.

Επιµέρους δικαιολογητικά θα υποβληθούν όταν ζητηθούν από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ.»

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα µέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος την

15η Δεκεµβρίου 2023.

Η αποστολή βιογραφικών, θα γίνεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-146.

ΚΑΝΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΗΓΗ