ΑΝΙΜΑ: Θέσεις εργασίας Φροντιστών/Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσηλευτών

Η εταιρία αρωγής ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης ANIMA αναζητά

Φροντιστή/ Νοσηλευτή-τρια (ή Βοηθό Νοσηλευτή)

για τη στελέχωση της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στο Δήμο Αχαρνών.

Η θέση αφορά νυχτερινή βάρδια.

Επίσης, αναζητά

Φροντιστή/ Νοσηλευτή-τρια (ή Βοηθό Νοσηλευτή)

και για την κάλυψη αντίστοιχης θέσης για πρωινή/ απογευματινή βάρδια.

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο info@animahome.gr

Χρήστου Δέδε 15, Acharne, Greece

21 0496 4481

ΠΗΓΗ