ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ): 914.706 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ για τον Ιούνιο του 2022 και στοιχεία αναλυτικά και ποσοτικά από το σύνολο των ανέργων όπως τα έχει καταγράψει η στατιστική υπηρεσία https://www.dypa.gov.gr/statistika-stoikhia-eghgheghrammenis-anerghias-dypa-iounios-2022