16 Προσλήψεις στο καλοκαιρινό αθλητικό camp του Δήμου Πετρούπολης

O Δήμος Πετρούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα έξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την πραγματοποίηση του Αθλητικού Καλοκαιρινού Camp.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

– ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

– ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

– ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.

Η προθεσμία υποβολής είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από

24/05/2024 έως και 30/05/2024

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΗΓΗ