Υπουργείο Παιδείας: Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τους αλφαβητικούς πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, Λουξεμβούργου, Μονάχου, Βρυξελλών στους παρακάτω κλάδους:

1.Αλφαβητικούς Πίνακες:

α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ,

β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου και

γ) Αποκλειομένων

Το σχετικό έγγραφο για το τον κλάδο ΠΕ02  ΕΔΩ 

Πίνακας Λουξεμβούργο ΕΔΩ 

Πίνακας Μόναχο ΕΔΩ 

Πίνακας αποκλεισμένων ΕΔΩ 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την

Τετάρτη 24-5-2023 και ώρα 23.59

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php

2.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV και

β) Αποκλειομένων

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Πίνακας κατάταξης ΕΔΩ 

Πίνακας απόρριψης ΕΔΩ 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την

Τετάρτη 24-5-2023 και ώρα 23.59

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.

3.ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι,

β) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο  Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ, και

γ) Αποκλειομένων 

Το έγγραφο ΕΔΩ 

Πίνακας Λουξεμβούργο I ΕΔΩ 

Πίνακας Λουξεμβούργο II ΕΔΩ 

Πίνακας Απόρριψης ΕΔΩ 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την

Τετάρτη 24-5-2023 και ώρα 23.59

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά στην διαδικτυακή πύλη https://dipodeaitisi.sch.gr/index.php.

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ