Υπουργείο Παιδείας: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει, η Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού, μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας.

Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις.

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της Α ́Φάσης το τέλος Νοεμβρίου 2022.

Κατά την Α’ Φάση η επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών και θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα για έως δύο (απογευματινές) ώρες.

Δείτε την ανακοίνωση

Ο τελικός οδηγός ΕΔΩ 

Η φόρμα πολλαπλασιαστή ΕΔΩ 

Η φόρμα ΣΕΕ ΕΔΩ