Υπουργείο Παιδείας: Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι δημοσιεύθηκε η τη φετινή έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, η οποία αναλύει πάνω από 45 βασικούς ποιοτικούς δείκτες που αφορούν τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε επτά κύριους τομείς:

  • Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC)

  • Βασικές Δεξιότητες

  • Ψηφιακές δεξιότητες

  • Πρόωρη Εγκατάλειψη από την Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ELET).

  • Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού

  • Ισότητα στο σχολείο και την Ανώτατη εκπαίδευση

  • Ανώτατη εκπαίδευση

Οι Διαρθρωτικοί δείκτες του δικτύου Ευρυδίκη αποτελούν βασική πηγή δεδομένων για την Ετήσια Παρακολούθηση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει μία εκτενή ανάλυση πάνω στην  εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επικαιροποίηση των Διαρθρωτικών δεικτών του 2023 καλύπτει όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και  την Τουρκία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον  σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2023

ΠΗΓΗ