Υπουργείο Παιδείας: Ανακοίνωσε τους 3.449 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών

εκπαιδευτικός διορισμός

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 3.449 νέων, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, που κατανέμονται ως εξής:

1.644 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.744 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

61 στον Κλάδο ΠΕ79 Μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι επιπλέον μόνιμοι διορισμοί 400 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων από το ΑΣΕΠ.

Διορισμοί Γενικής

Διορισμοί Μουσικών

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/