Υπουργείο Παιδείας: Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και Ε.Κ.

Το Υπουργείο Παιδείας, καλεί να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι εκπαιδευτικοί  ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ., για θέσεις εποπτών εκπαιδευτικών σε ειδικότητες στο Μεταλυκειακό έτος τάξης μαθητείας, περιόδου 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», από την Πέμπτη 22/9/2022, ώρα 15.00 έως και Τρίτη 27/9/2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους εδώ η αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας.

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις, από το Σάββατο 1/10/2022 έως και την Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. την Παρασκευή 7/10/2022.

Από Δευτέρα, 10/10/2022 αρχίζει η κατανομή των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για   τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτος –Τάξης Μαθητείας.

Εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ., μπορεί να συμμετέχει στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας με μέγιστο αριθμό ωρών έως εννέα (9) ώρες ανά εβδομάδα.

Δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισμός ή αποκλεισμός για απασχόληση του επόπτη-εκπαιδευτικού και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν (πχ διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ.).

Δείτε εδώ