Υπουργείο Παιδείας: Αιτήσεις Εκπαιδευτικών από σήμερα στον ΟΠΣΥΔ

Καθηγήτρια

Το Υπουργείο Παιδείας, καλεί τους εκπαιδευτικούς, να υποβάλλουν αίτηση ως υποψήφιοι διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023», στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Οι εκπαιδευτικοί που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι:

• Αυτοί που βρίσκονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και

• Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Προκηρύξεων:

-του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 και

-ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2022 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ), των κλάδων:

ΠΕ05 / ΠΕ07 / ΠΕ34 / ΠΕ40 / ΠΕ79.01 / ΠΕ08, ΠΕ89.01 για το Ελεύθερο Σχέδιο / ΠΕ81, ΠΕ89.01 για το Γραμμικό Σχέδιο, καθώς και τους εκπαιδευτικούς κλάδους

ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01) που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ, της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής»

Οι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Η Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Κάνε εδώ την αίτησή σου στο ΟΠΣΥΔ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 11 Οκτωβρίου έως 18 Οκτωβρίου 2022.

 

Δείτε εδώ τους πίνακες:

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: