Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: 122 θέσεις

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προσλάβει 122 άτομα σε διάφορες ειδικότητες με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης.

Οι Ειδικότητες είναι:

  1. ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
  2. ΠΕ Ψυχολογίας
  3. ΠΕ Παιδοψυχολογίας
  4. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  5. ΠΕ Παιδαγωγών
  6. ΠΕ Παιδοψυχολογίας
  7. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού)
  8. ΤΕ Νοσηλευτικής
  9. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Διαχειριστής Έργου – PROJECT MANAGER)
  10. ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  11. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  12. ΠΕ Πληροφορικής
  13. ΠΕ Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
  14. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Αγγλικής γλώσσας)
  15. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Γαλλικής γλώσσας)
  16. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Γερμανικής γλώσσας)
  17. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  18. ΠΕ Ιατρικής (Παιδίατρος)
  19. ΠΕ Ιατρικής (Παθολόγος)
  20. ΠΕ Νομικής
  21. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  22. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  23. ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών/ Φροντιστών
  24. ΔΕ Νοσηλευτικής
  25. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη διεύθυνση https://migration.gov.gr/applications με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, (τηλ.επικοινωνίας: 213.162.9929).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη: