Υπουργείο Εργασίας: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Η Εθνική Στρατηγική καταρτίστηκε ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, λαμβάνει υπόψη το Στρατηγικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2021 και περιλαμβάνει τρεις επιμέρους στόχους:

– την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία,

– τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και

– την ανάπτυξη ενός λειτουργικού εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/Τελικό-Σχέδιο-ΥΑ-_-Εθνική-Στρατηγική-ΑΥΕ-20222027_26.07.2022.pdf”]