Υπουργείο Ανάπτυξης: Θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποιεί ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία μετατίθεται, από την Παρασκευή 05/08/2022 στην Παρασκευή 02/09/2022, την πρόσκληση που αφορά στη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη:

  • τριών (3) θέσεων Εισηγητών
  • δύο (2) θέσεων Τακτικών και
  • δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Θα πρέπει οι υποψήφιοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2022 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση:

[pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/6ΦΤΦ46ΜΤΛΡ-ΦΧ8.pdf”]