Ανακυκλώνω συσκευή: Τελικά αποτελέσματα με τους δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η  διαδικασία  αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» και η κατάρτιση των οριστικών πινάκων εγκεκριμένων και επιλαχουσών αιτήσεων ανά Περιφέρεια. Δείτε εδώ αν έχετε επιλέγει https://allazosyskevi.gov.gr/apotelesmata-axiologisis/