Τρίκαλα: Πρόσληψη ναυαγοσωστών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.6Γ5ΟΩΗ9-ΟΔΩ