Τρίκαλα: 15 θέσεις στο Δημοτικό Ωδείο

Ωδείο Ιωαννίνων

Ο Δήμος Τρικκαίων, ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, συνολικά 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μήνες, με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών του, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου –αρμονίου – ανώτερων θεωρητικών -Δ/νση χορωδιών.

ΠΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπονιού,  για την διδασκαλία τρομπονιού, ιστορία μουσικής  και μορφολογίας

ΠΕ  Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φλάουτου και εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο της παραπάνω βαθμίδας ΤΕ  – Καθηγητής μουσικής με ειδικότητα φλάουτου

ΤΕ – Καθηγητών Μουσικής με ειδικότητα μονωδίας

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολιού

ΤΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερων θεωρητικών  και ηλεκτρικής κιθάρας

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολοντσέλου

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπέτας

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κλαρινέτου

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σαξοφώνου – κλαρινέτου – ανώτερων θεωρητικών

ΤΕ-Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου – ανώτερα θεωρητικά και Δ/νση μουσικών συνόλων

ΤΕ-Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα συνοδείας πιάνου

ΔΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σύγχρονων κρουστών – ντράμς

ΤΕ- Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερων θεωρητικών και Ηλεκτρικού Μπάσου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Χρήστου Βαβίτσα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Tηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182

Υποβολή αιτήσεων: 18/9/2022 έως 27/9/2022

Δείτε εδω την προκήρυξη: