Θεσσαλονίκη: Θέση εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) 7 μηνών για μία θέση στον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), καθώς και μίας ακόμη θέσης με διάρκεια 10 μηνών. Δείτε εδώ[pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/Ρ3ΧΕ46ΜΞ1Β-Τ1Ε.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΨΒΙΥ46ΜΞ1Β-ΝΙΡ.pdf”]