Θεσσαλονίκη: Θέση εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) 7 μηνών για μία θέση στον Μητροπολιτικό Οργανισµό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), καθώς και μίας ακόμη θέσης με διάρκεια 10 μηνών. Δείτε εδώΡ3ΧΕ46ΜΞ1Β-Τ1Ε

ΨΒΙΥ46ΜΞ1Β-ΝΙΡ