Θέσεις εργασίας σε Αττική, Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα σε μεγάλη Βιομηχανική Μονάδα

Βιομηχανική Μονάδα που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία Αλουμινίου, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, ζητά να εντάξει στο Δυναμικό της τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΒΟΗΘΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (γενικά αναζητούνται ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)

  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μηχανολόγοι Πεδίου)

  • ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ηλεκτρολόγοι Πεδίου)

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης)

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (με έδρα την Εταιρική Έκθεση στα Χανιά Κρήτης)

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή προσόντων για κάθε μία από τις ακόλουθες θέσεις:

ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ):

• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 έτη. Προϋπηρεσία σε θέση βοηθού χειριστή πρέσας ή πριονιού σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες θα εκτιμηθεί.

• Ανάληψη βοηθητικών καθηκόντων, ώστε να μπορεί να επιβλέπει τη λειτουργία της πρέσας ή του πριονιού

• Οργάνωση και προετοιμασία των μητρών προς διέλαση και φόρτωση στην πρέσα

• Υποστήριξη του χειριστή πρέσας ή του χειριστή πριονιού στην επίβλεψη της ποιότητας του προφίλ

• Φροντίδα για την ευταξία του χώρου

• Αυστηρή τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και των προτύπων ασφαλείας

• Τήρηση του προγράμματος παραγωγής

• Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

• Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στο αντικείμενο εργασίας

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μηχανολόγος Πεδίου):

• Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. / ΤΕΕ / ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ / ΕΠΑΛ Μηχανολογικής κατεύθυνσης.

• Κάτοχος Αδείας Συντηρητή (για Μηχανολογικές εγκαταστάσεις).

• Εμπειρία σε συντηρήσεις εξοπλισμού σε βιομηχανικό περιβάλλον, τουλάχιστον 4 έτη

• Εμπειρία σε εργασίες συγκόλλησης και στη διαμόρφωση μετάλλων

• Συνέπεια και επαγγελματισμός

• Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

• Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση.

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ηλεκτρολόγος Πεδίου)

• Πτυχίο ΤΕΙ/ ΤΕΕ / ΙΕΚ / ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ/ ΕΠΑΛ, κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας

• Κάτοχος Αδείας Συντηρητή Ηλεκτρολόγου τάξης Α , Β ή Γ

• Προϋπηρεσία ως ηλεκτρολόγος σε Τμήμα Συντήρησης, κατά προτίμηση σε τεχνικό τμήμα βιομηχανικής μονάδας, τουλάχιστον 4 έτη.

• Ομαδικότητα και συνεργασία, προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

• Προγραμματισμός και οργάνωση, αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, υπευθυνότητα, επαγρύπνηση.

• Ευχέρεια στην ανάγνωση και αποτύπωση ηλεκτρολογικού σχεδίου.

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Απολυτήριο Λυκείου • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας  • Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office).

• Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας

• Πρακτική εμπειρία με αυτοματοποιημένα εργαλεία δοκιμών

• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ / ΙΕΚ Θετικής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση πωλήσεων στο χώρο του Μετάλλου (αλουμινίου ή σιδήρου)

• Άριστη γνώση MS Office

• Γνώση προγράμματος υπολογισμού υλικών ΘΕΜΕΛΙΟ Software ή FP PRO θα εκτιμηθεί

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Δίπλωμα αυτοκινήτου

• Ευχέρεια μετακίνησης / ταξιδιών

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (με έδρα την Εταιρική Έκθεση στα Χανιά Κρήτης)

• Πτυχίο Τεχνικής κατεύθυνσης

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

• Γνώση του γενικότερου κατασκευαστικού κλάδου επιθυμητή (αλουμίνια, δομικά υλικά κτλ).

• Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων επιθυμητή (Autocad 2D & 3D)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης)

• Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Τεχνικής Κατεύθυνσης

• Εκπληρωμένη Στρατιωτική θητεία

• Προσήλωση στους στόχους και ομαδικό πνεύμα

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας & MS Office

Δεξιότητες:

• Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε τμήμα πωλήσεων προϊόντων δομικών υλικών. Προϋπηρεσία πωλήσεων στον χώρο του αλουμινίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν .

• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 22624 40000 ή να στείλουν το βιογραφικό τους στο email

cv@profil.gr

αναγράφοντας στο θέμα “ΔΥΠΑ” και τον συγκεκριμένο τίτλο της θέσης που τους ενδιαφέρει.