Ταυτότητα: Από σήμερα στο κινητό μας

Από σήμερα θα έχουμε όλοι στο κινητό μας την  ταυτότητα, το δίπλωμα μας καθώς και το ΚΤΕΟ. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στα κινητά με τεχνολογία anroid όσο και στα κινητά με τεχνολογία  iOS. Εάν μας ζητηθεί θα μπορούμε να το επιδεικνύουμε από εκεί και φυσικά εάν θελουμε και σε φυσική μορφή.