Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες Καλαμάτα

Ετικέτα: Καλαμάτα

Καλαμάτα: Προσλήψεις με αμοιβή έως 137.000,00€ μέχρι τον Ιανουάριο 2025

0
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με οκτώ (8) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής...

Καλαμάτα: Νέες θέσεις εργασίας παιδαγωγών, ΙΤ και άλλων ειδικοτήτων

0
Προσλήψεις προσωπικού (6 ατόμων) με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (έως 31/08/2023) με δικαίωμα αννέωσης, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και...

Καλαμάτα: 22 Νέες θέσεις

0
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη αναγκών...

Σημαντικά