Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΑΣΕΠ 7Ε/2021

Ετικέτα: ΑΣΕΠ 7Ε/2021

ΑΣΕΠ 7Ε/2021: Οριστικά αποτελέσματα

0
Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Ε/2021 (Φ.Ε.Κ. 61/τ.Α.Σ.Ε.Π./24-11-2021)...

ΑΣΕΠ 7Ε/2021: Αποτελέσματα για 11 μόνιμες θέσεις

0
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 7E/2021,για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, έντεκα (11)...

ΑΣΕΠ 7Ε/2021: Αποτελέσματα στο ΓΛΚ και Υπουργείο Οικονομικών

0
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 7E/2021 (ΦΕΚ 61/24.11.2021, Τεύχος Προκηρύξεων...

ΑΣΕΠ 7Ε/2021: Αποτελέσματα στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Γ.Λ.Κ

0
Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7E/2021 (ΦΕΚ.61/24.11.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την...

Σημαντικά