Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
Αρχική Ετικέτες ΑΣΕΠ 5Ε/2021

Ετικέτα: ΑΣΕΠ 5Ε/2021

ΑΣΕΠ: Οριστικά Αποτελέσματα στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

0
Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΑΔΑ: 95Π846ΜΓΨ7-1Ι7), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Έκδοση αποτελεσμάτων

0
Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων υποψηφίων της Προκήρυξης 5Ε/2021 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α.Σ.Ε.Π./19.07.2021) για την πλήρωση,...

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

0
Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (ΑΔΑ:  95Π846ΜΓΨ7-1Ι7), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι...

ΑΣΕΠ 2Ε/2021: Οριστικά Αποτελέσματα

0
Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2021 (Φ.Ε.Κ. 22/29.04.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες...

ΕΛΚΕΘΕ: Προσλήψεις έως 5 χρόνια με απολυτήριο Λυκείου

0
Το ΕΛΚΕΘΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Μόνιμες θέσεις στο ΕΛΚΕΘΕ

0
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων  και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Οριστικά Αποτελέσματα

0
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5Ε/2021 (ΦΕΚ 38/19.07.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα στο ΕΛΚΕΘΕ σε Αττική και Κρήτη

0
Το ΑΣΕΠ ενημέρωσε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Ε/2021 του Α.Σ.Ε.Π., εκδόθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής: οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα

0
Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 5E/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τεσσάρων...

ΑΣΕΠ 5Ε/2021: Αποτελέσματα στο ΕΛΚΕΘΕ

0
To Α.Σ.Ε.Π. ανάρτησε τους πίνακες της  Προκήρυξης 5Ε/2021 στην ιστοσελίδα του,  Αρχικοί πίνακες κατάταξης και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, πέντε (5) θέσεων Ειδικού...

Σημαντικά