Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
Αρχική Ετικέτες Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ετικέτα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

4Κ/2022: Οριστικά αποτελέσματα

0
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δεκατριών (113) θέσεων μόνιμου...

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οριστικά αποτελέσματα προσλήψεων ΑΣΕΠ 1Ε/2022

0
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2022 (Κωδικός Θέσης: 10001) Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους στο...

Σημαντικά