Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
Αρχική Ετικέτες 2Ε/2022

Ετικέτα: 2Ε/2022

ΑΣΕΠ 2Ε/2022: Προσωρινά αποτελέσματα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

0
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2022 (Κωδικοί Θέσεων: 10004, 10005, 10006 και 10007) Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και Αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς...

ΑΣΕΠ 2Ε/2022: Αποτελέσματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

0
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2022 (Κωδικός Θέσης: 10009) Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι Τελικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης, Προσληπτέων και Αποκλειομένων για τυπικούς λόγους...

ΑΣΕΠ 2Ε/2022: Πίνακες κατάταξης στην ΕΘ.Α.Α.Ε.

0
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2022 (Κωδικός Θέσεων: 10001) Εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Κ/2023 αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

0
Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 1Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52)...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Ε/2023 αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

0
Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 1Ε/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Ν. 4912/2022 και το άρθρο 31...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2022 στο δρόμο για το Τυπογραφείο

0
Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2022 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9)...

Σημαντικά