Αρχική Ετικέτες 2Ε/2022

Ετικέτα: 2Ε/2022

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Κ/2023 αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 1Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52)...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Ε/2023 αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 1Ε/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το Ν. 4912/2022 και το άρθρο 31...

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 2Ε/2022 στο δρόμο για το Τυπογραφείο

Το ΑΣΕΠ γνωστοποίησε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2022 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9)...

Σημαντικά