ΣΟΦΑΔΕΣ: Προσλήψεις στη Μουσική Σχολή

Στον Δήμο Σοφάδων, ανακοινώθηκε πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντίτιμο, συνολικά 7 ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.6.2023.

Υποβολή αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2022 έως 1 Oκτωβρίου 2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη με τις θέσεις: