Σιβιτανίδειος: Τελικά αποτελέσματα εκπαιδευτών ΙΕΚ

Η Σιβιτανίδειος Σχολή, ανάρτησε σήμερα 07 Οκτωβρίου 2022,τα τελικά αποτελέσματα των υποψηφίων εκπαιδευτών ΙΕΚ, για το έτος 2022-2023.

Δείτε εδώ:

ανακοίνωση

Δείτε εδώ τα τελικά αποτελέσματα:

http://ieksivitanidios.edu.gr:8080/login/form