Δήμος Καλαμαριάς: Σήμερα λήγουν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 35 θέσεων εποχικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς.

Δήμος Καλαμαριάς, οι αιτήσεις λήγουν σήμερα  για πρόσληψη ως εποχικό προσωπικό χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών στις εξής θέσεις:
Πέντε (5) ΠΕ Νηπιαγωγών
Τρεις (3) ΠΕ Εικαστικών/ΠΕ Καλών Τεχνών
Δύο (2) ΠΕ Θεατρολόγων
Έντεκα (11) ΠΕ Δασκάλων
Τρεις (3) ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Δύο (2) ΠΕ Ειδικής Αγωγής
Τρεις (3) ΥΕ Φυλάκων
Έξι (6) ΥΕ Καθαριστών/τριών
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μας:
Τηλ.: 210-0007