Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Πρόσληψη Επαιδευτικού Προσωπικού

Προσλήψεις, με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024–2025, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για τα ακαδημαϊκά έτη 2025-2026 και 2026-2027, ανακοίνωσε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο Τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της ΣΝΔ στο email kosmitia@hna.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τόσο για τις θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.), όσο και για τις θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kosmitia@hna.gr, αποκλειστικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο,

δηλαδή την 17/06/2024 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 στα τηλέφωνα: 210-4581622 & 210-4581309, στην ιστοσελίδα της Σ.Ν.Δ. http://www.hna.gr και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Ν  https://hellenicnavy.gr/

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ