Πρόσληψη στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Βέροια

«ΚΗΦΗ»

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», που εδρεύει στο Δήμο Βέροιας, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικότητα:

ΔΕ  Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2023, με  δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του
προγράμματος.

Πληροφορίες τηλ.: 23310 22178 εσωτ. 22 και 23310 22178 εσωτ. 12.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΨΧΓΚΟΚΨΓ-Ρ55.pdf” title=”ΒΕΡΟΙΑ”]