Πρόσληψη γιατρού: 12 ώρες/εβδομάδα για 998 ευρώ/μήνα

Το Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» (Π.Π.Α.Κ.Α.Μ.). προσκαλεί:

ένα (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για την κάλυψη των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του, που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (Ακτή Κουντουριώτη 3, Καστέλλα), 3 φορές την εβδομάδα/4 ώρες (σύνολο ωρών/εβδομάδα 12).

Η αμοιβή του γιατρού θα καθορίζεται σε συνάρτηση με τις επισκέψεις που θα πραγματοποιεί μέσα στη διάρκεια του μήνα, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής τηλεφωνικών ιατρικών κατευθύνσεων και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των
εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (998,00) ευρώ στην παρούσα περίπτωση της 12ωρης απασχόλησης, μη συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης παρακράτησης φόρου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132046939 και 2132046937

Δείτε εδώ: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/μιχαλήνειο.pdf” title=”ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ”]