Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Κρήτη

Εντός των ημερών θα δημοσιευθεί προκήρυξη στον Τύπο, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 θέσεων στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%95%CE%A57%CE%9B%CE%9A-%CE%9E%CE%9F7?inline=true</h6

Σε περίπτωση που θέλετε βοήθεια στην αίτησή σας, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωσή της. Στείλε email στο: info@workpress.gr και έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.