Δήμος Πύργου: Προσλήψεις

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων
αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδάνου.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

  • 1 θέση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ δομικών έργων
  • 2 θέσεις Εργατών Πυροπροστασίας
  • 4 θέσεις Εργατών /Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων: Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΣΟΧ-ΠΥΡΓΟΣ.pdf” title=”ΣΟΧ ΠΥΡΓΟΣ”]