Δήμος Δελφών: Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών για την κάλυψη εποχικών αναγκών της, προσλαμβάνει 4 άτομα για περίοδο 8 μηνών, ως εξής:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

1 ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό

2 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί

Δείτε εδώ την προκήρυξη: