Προσλήψεις σε σχολεία στο Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου

Ο Δήμος Χερσονήσου Ηρακλείου, αποφασίζει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, κατά τη σχολική περίοδο 2022-2023, με έδρα τις Γούρνες.

47 θέσεις ΥΕ  Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων, πλήρους απασχόλησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18.08.2022 ημέρα Πέμπτη έως και 31.08.2022 ημέρα Τετάρτη.

Δείτε την προκήρυξη: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/9ΩΦ8ΩΗΜ-ΝΝΖ.pdf”]