Προσλήψεις: Σε ΦΕΚ τα ονόματα μόνιμου Προσωπικού

ΑΣΕΠ

Σε ΦΕΚ, δημοσιεύτηκαν σήμερα 31 Αυγούστου 2022, τα ονόματα όσων διορίζονται μόνιμοι και είχαν πάρει μέρος στην προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι, διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι με βαθμό Δ’ και Μ.Κ. 1ο της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) σε κενή οργανική θέση του κλάδου Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, ως εξής: