Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην Ηλιούπολη

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Το Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, του Δήμου Ηλιούπολης προσλαμβάνει 14 εργαζόμενους, μέσω του “Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών”, με τις πιο κάτω ειδικότητες:
2 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού 
2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων 
1 Θέση ΠΕ Γυμναστών 
1 Θέση ΔΕ Μουσικών
1 θέση ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
5 θέσεις ΥΕ Καθαριότητας 

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησής των εργαζομένων του παραπάνω προγράμματος,  είναι ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα έτος.

Δείτε εδώ την απόφαση: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/Ψ7Ρ5ΟΛΘΟ-Σ6Ε.pdf”]