Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ, την υποβολή αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, για τη σχολική περίοδο 2022-2023.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από την Τρίτη 06/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ.) έως και την Τρίτη, 20/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ.)

Πληροφορείς σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο: 213-131-4641, (ώρες εξυπηρέτησης 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.).

Δείτε εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.