Προσλήψεις: 18 θέσεις στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) μουσικών, για την κάλυψη αναγκών στο Ωδείο του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκπαιδευτική χρονιά (2022-2023). Αναλυτικότερα:

1 θέση ΠΕ Καθηγητή βιολιού

1 θέση ΠΕ Καθηγητή κόντρα μπάσου

1 θέση ΠΕ Καθηγητή Δ/νσης χορωδίας

1 θέση ΤΕ  Καθηγητή Πιάνου

1 θέση ΤΕ  Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής

1 θέση ΤΕ  Καθηγητή υποχρεωτικών και ανώτερων θεωρητικών

1 θέση ΤΕ Καθηγητή βιολιού

2 θέσεις ΤΕ Καθηγητών κλασικής κιθάρας

1 θέση ΤΕ Καθηγητή Σύγχρονου τραγουδιού

1 θέση ΤΕ Καθηγητή μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών

1 θέση ΤΕ Καθηγητή Υποχρεωτικών θεωρητικών

1 θέση ΤΕ Καθηγητή φλάουτου – φλογέρας

1 θέση ΤΕ Καθηγητή σαξοφώνου

1 θέση ΤΕ Καθηγητή μονωδίας – μελοδραματικής και σύγχρονου τραγουδιού

1 θέση ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου

1 θέση ΔΕ Καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών

1 θέση ΔΕ Καθηγητή ντράμς

Διάρκεια σύμβασης έως 9 μήνες, από την ημερομηνία έναρξη της σύμβασης.

Τηλ.πληροφοριών: 210.57.01.102, 210.57.83.260